B.Voc(Software Development) Sem-I (Session : 2016-17)

S.NO RollNo Name
1 1615801 RAJNESH
2 1615802 KOMAL
3 1615804 PRIYANKA
4 1615805 RAVEENA
5 1615806 SHWANI
6 1615807 KOMAL KHARBANDA
7 1615809 CHETNA
8 1615901 AKASH RANA
9 1615902 KUMAR GAURAV
10 1615903 MEHUL
11 1615904 ISHAM SHARMA
12 1615905 AASHISH
13 1615906 JASANJOT SINGH
14 1615907 TARANJEET SINGH
15 1615909 MANJOT SINGH
16 1615910 DEVASHISH BHARDWAJ
17 1615911 SAGAR DHIMAN
18 1615912 SANDEEP
19 1615913 TUSHAR RANA
20 1615914 BALVINDER SINGH
21 1615915 VIBHOR SHARMA
22 1615916 ONISH GARG
23 1615917 PRABHJOT SINGH
24 1615918 SUNEEL BEHRA
25 1615919 ROHAN
26 1615920 HARI OM
27 1615921 GURJEET SINGH
28 1615922 NITIN KUMAR
29 1615923 VAIBHAV KUMAR
30 1615924 RAMINDER SINGH
31 1615925 LAKSHAY
32 1615926 SACHIN SHARMA
33 1615927 MUKUL KHANNA
34 1615928 ASLAM

B.Voc(Software Development) Sem-III

S.NO RollNo Name
1 1515801 Shivani
2 1515803 Priyanka Yadav
3 1515805 Nisha
4 1515901 HIMANSHU SAINI
5 1515902 DEVENDER
6 1515903 ASHISH RANA
7 1515904 NITIN SHARMA
8 1515905 RAMIT SINGH
9 1515906 DEEPANSHU CHODDA
10 1515908 SAHIL BAWA
11 1515909 RISHAB
12 1515910 NAVJOT SINGH
13 1515911 LAL CHAND
14 1515912 PUNEET SHARMA
15 15159013 SAURABH KUMAR
16 1515915 PANKAJ KUMAR SINGH
17 1515917 AKASH
18 1515918 AMIT DHIMAN
19 1515919 RAJAT KUMAR
20 15159020 ASHSH KUMAR
21 1515923 RAMANDEEP SINGH
22 1515924 ARSHIT MADAN
23 1515925 ANKUR KUMAR
24 1515926 VAASU
25 1515927 ROHIT KUMAR
26 1515928 BALJIT SINGH

 

B.Voc(Business Process Outsourcing)

Session : 2016-17

S.NO Roll No Name
1 1616201 MUSKAN
2 1616202 POOJA
3 1616501 MOHIT PAWAR
4 1616502 BIVASH KUMAR
5 1616503 NEERAJ KUMAR
6 1616504 VAIBHAV VERMA
7 1616505 DEVANSH KAPOOR
8 1616506 SIMRANJEET SINGH
9 1616507 HARSHVARDHAN JAIN
10 1616508 SSUHANT KS MEHTA
11 1616509 ANMOL MITTAL