B.Voc(Software Development) -I

(Session : 2015-2016)

1
1515801
Shivani
2
1515803
Priyanka Yadav
3
1515805
Nisha
4
1515901
HIMANSHU SAINI
5
1515902
DEVENDER
6
1515903
ASHISH RANA
7
1515904
NITIN SHARMA
8
1515905
RAMIT SINGH
9
1515906
DEEPANSHU CHODDA
10
1515908
SAHIL BAWA
11
1515909
RISHAB
12
1515910
NAVJOT SINGH
13
1515911
LAL CHAND
14
1515912
PUNEET SHARMA
15
15159013
SAURABH KUMAR
16
1515915
PANKAJ KUMAR SINGH
17
1515917
AKASH
18
1515918
AMIT DHIMAN
19
1515919
RAJAT KUMAR
20
15159020
ASHSH KUMAR
21
1515923
RAMANDEEP SINGH
22
1515924
ARSHIT MADAN
23
1515925
ANKUR KUMAR
24
1515926
VAASU
25
1515927
ROHIT KUMAR
26
1515928
BALJIT SINGH