B.Voc(Software Development) -I

(Session : 2015-16)

1
1515801
Shivani
2
1515802
Kulwinder Kaur
3
1515803
Priyanka Yadav
4
1515804
Simran Gulati
5
1515805
Nisha
6
1515806
Simran Dhiman
7
1515901
Himanshu Saini
8
1515902
Devender
9
1515903
Ashish Rana
10
1515904
Nitin Sharma
11
1515905
Ramit Singh
12
1515906
Deepanshu Bawa
13
1515907
Ishan
14
1515908
Sahil
15
1515909
Rishabh
16
1515910
Navjot
17
1515911
Lal Chand
18
1515912
Puneet Kumar Singh
19
1515913
Saurabh Kumar
20
1515914
Somveer
21
1515915
Pankaj Kumar Singh
22
1515916
Sahil Kumar
23
1515917
Akash
24
1515918
Amit Dhiman
25
1515919
Rajat Kumar
26
1515920
Ashish Kumar
27
1515921
Seemant Tyagi
28
1515922
Pankaj Jarora
29
1515923
Ramandeep Singh
30
1515924
Ankur Kumer
31
1515925
Vaasu
32
1515926
Arshit Madan
33
1515927
Rohit Kumar
34
1515928
Baljit Singh